dzisiaj jest: 1 czerwca 2023. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
wersja polska 
Aktualności
Zawiadomienie Wójta Gminy Chotcza o Jubileuszu 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego
 

ZAWIADOMIENIE

 Wójt Gminy Chotcza prosi wszystkie pary małżeńskie obchodzące Jubileusz „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” o zgłoszenie tego faktu w tutejszym Urzędzie Gminy  (pokój nr 2) do dnia 29 lutego 2016r.

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wymagane dokumenty   Należy zgłosić się z dowodami osobistymi do Urzędu Stanu Cywilnego w Chotczy, gdzie zostanie stworzony wniosek o nadanie odznaczenia oraz druki „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”, kierowane do Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Miejsce załatwienia sprawy/złożenia dokumentów    Urząd Stanu Cywilnego w Chotczy- dotyczy Jubilatów zameldowanych na terenie Gminy Chotcza.

Sposób załatwienia sprawy   Wnioski o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie” przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego.  Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub w lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około sześciu miesięcy od daty zainicjowania procedury nadania medalu. Ceremonia wręczenia medali odbywa się na uroczystości odznaczeniowej zorganizowanej przez Urząd Gminy w Chotczy.

Dotyczy to par dla których Urząd nie występował o takie odznaczenia.

Podstawa prawna   
- Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm)                                                                                                       
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)

Wszelkich informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Chotczy (pokój nr 2),  tel. (0-48) 375-10-32 wew. 19

 Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)