dzisiaj jest: 1 czerwca 2023. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
wersja polska 
Aktualności
Konkurs ofert na realizację zadania pn. "Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

Szanowni Państwo!

 

Realizując polecenie WRD KWP z siedzibą w Radomiu poniżej przesyłam link  do strony internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego, gdzie został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Uprzejmie proszę, aby informację o możliwości wzięcia udziału  w przedmiotowym konkursie rozpropagować na podległym Państwu terenie  za pośrednictwem stron internetowych i kontaktów osobistych. Proszę zwrócić uwagę, że konkurs wpisuje się doskonale w realizowany program B&N. 

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert upływa 26 lutego br. w związku z czym sprawę należy traktować jako pilną.

 

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_pn_inicjatywy_edukacyjne_w_zakresie_bezpieczenstwa_w_ruchu.html?cHash=8e9d2c7a60

 pełna treść ogłoszenia (plik .doc)