dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Aktualności
Spotkanie informacyjne LGD Krzemienny Krąg w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zwanej LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg zaprasza Państwa na spotkania informacyjne dotyczące przyszłości obszaru działania tj.: Miasta i Gminy Ćmielów, Miasta i Gminy Kunów, Miasta i Gminy Lipsko, Gminy Bałtów, Gminy Bodzechów, Gminy Chotcza, Gminy Rzeczniów, Gminy Sienno, Gminy Solec nad Wisłą.

Opracowanie LSR stanowi formalną podstawę do ubiegania się przez LGD Krzemienny Krąg
o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjentami pozyskanych przez LGD środków będą mogli być: przedsiębiorcy – istniejący oraz chcący rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. Koła Gospodyń Wiejskich) – mające swoją siedzibę na terenie LGD Krzemienny Krąg.

Harmonogram spotkań:

20 kwietnia (poniedziałek)

- godz. 10.00 – Miasto i Gmina Lipsko (sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko)

- godz. 13.00 – Gmina Rzeczniów (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Rzeczniów)

- godz. 16.00 – Gmina Sienno (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Sienno)

21 kwietnia (wtorek)

- godz. 10.00 – Gmina Bodzechów (Szkoła Podstawowa w Bodzechowie)

- godz. 13.00 – Miasto i Gmina Kunów (sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów)

- godz. 16.00 – Miasto i Gmina Ćmielów (Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie)

22 kwietnia (środa)

- godz. 9.00 – Gmina Solec nad Wisłą (Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą)

- godz. 12.00 – Gmina Chotcza (sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Chotcza)

- godz. 16.00 – Gmina Bałtów (Gminne Centrum Kultury w Bałtowie)

Program spotkań:

1. Prezentacja nowych zasad funkcjonowania LGD oraz możliwości ubiegania się o dotacje.

2. Warsztaty dotyczące potencjałów i potrzeb obszaru LGD.

 Spotkania informacyjne będą prowadzone przez firmę InicjatywaLokalna.pl koordynującą prace nad LSR dla obszaru LGD Krzemienny Krąg.

 Jesteśmy przekonani, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w spotkaniach.

 

Prezes LGD Krzemienny Krąg

Jarosław Kuba 

 

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej do dnia 25 kwietnia 2015 roku na adres:
e-mail:
biuro@krzemiennykrag.info.

 Ankieta (plik .doc)