dzisiaj jest: 1 kwietnia 2023. imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
wersja polska 
Aktualności
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 

· Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 

· Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 

· Państwowa Inspekcja Pracy,

 

·  Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

 

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

 

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

Regulamin

Zgłoszenie

Artykuł