dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Sporządzanie aktu urodzenia
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Niezbędne dokumenty od wnioskodawcy (strony):

1. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia.
2. Dowody osobiste rodziców dziecka.
3. W przypadku, gdy związek małżeński nie został zawarty w Chotczy, należy przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
- gdy rejestracji dziecka dokonuje matka będąca po rozwodzie, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
- gdy matka dziecka jest panną, odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (jeśli jest urodzona poza Chotczą).
4. Podanie o wydanie 3 odpisów aktu urodzenia.

Opłaty:

1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Uwagi:

1. Rejestracji urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.