dzisiaj jest: 29 listopada 2021. imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
wersja polska 
Sporządzanie aktu zgonu
ZGŁOSZENIE ZGONU

Niezbędne dokumenty od wnioskodawcy (strony):

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
2. Pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.
3. Dowód osobisty osoby zmarłwj (paszport w przypadku cudzoziemca).
4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
5. Podanie o wydanie 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu.

Opłata:

Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Uwagi:

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu.