dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Sporządzanie odpisu aktu stanu cywilnego
WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Niezbędne dokumenty od wnioskodawcy (strony):

Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń dla:
1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa i małżonka:
a) podanie
b) dowód osobisty.
2. Innych osób, które wykażą interes prywatny:
a) podanie
b) dowód osobisty
c) dokument wykazujący interes prawny.
3. Osób upoważnionych:
a) podanie
b) dowód osobisty
c) oryginalne pełnomocnictwo lub odpis urzędowo poświadczony.

Informacje na temat opłat

1. Opłata skarbowa za wydanie:
a) odpisu skróconego - 22,00 zł,
b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,
c) zaświadczenia o dokonanych wpisach lub ich braku w księgach USC,
d) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego - 24,00 zł.
2. Odpisy nie podlegające opłacie skarbowej, np do:
 - dowodu osobistego,
 - celów szkolnych,
 - świadczeń rodzinnych,
 - świadczeń socjalnych.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chotcza, BS Zwoleń O/Chotcza 60 9157 0002 0060 0600 2091 0001. Dowód wpłaty należy dołączyć do podania.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:
a) niezwłocznie (w przypadku odbioru osobistego w USC),
b) do 1 miesiąca (drogą korespondencyjną).
2. Zaświadczenie do 7 dni.