dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Ewidencja ludności
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

1. Zgłoszenie:
a) wymeldowania z pobytu stałego - druk zgłoszenia do pobrania na miejscu,
b) wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - druk zgłoszenia do pobrania na miejscu.
2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej, nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych, jeżeli wnioskodawca podlega obowiązkowi wojskowemu (mężczyźni do 50-go roku życia.).

Oryginał ww. dokumentów należy przedstawić do wglądu.

Opłaty:

Wymeldowanie nie podlega opłacie

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2. Właściciel lub inny podmiot dysponujący lokalem okazuje tytuł prawny do lokalu.

Oryginał ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.

Opłaty:

Zameldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie w obecności osoby meldującej.

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Zgłoszenie:
a) pobytu stałego - druk do pobrania na miejscu,
b) pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - druk do pobrania na miejscu.
2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku meldowania się na pobyt stały.
4. Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu tej osoby (podmiotu), która potwwierdziła na formularzu maldunkowym fakt pobytu maldującego się.
5. Książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych - w przypadku osób podlegających obowiązkowi wojskowemu (mężczyźni do 50 roku życia).

Oryginał ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.

Informacja na temat opłat

Zameldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.