dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
PPWOW Program Integracji Społecznej
Program Integracji Społecznej

W roku 2008 nasza gmina  podpisała porozumienie z Województwem Mazowieckim   o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego  Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej.
W ramach realizacji tej umowy zgodnie z alokacją kwot na poszczególne gminy, gmina Chotcza otrzymała z Banku Światowego środki finansowe w postaci dotacji celowej    z budżetu państwa w wysokości  50.000 euro czyli 178.795 PLN.  Część tej dotacji w wysokości 59.598 PLN przeznaczona została na realizację niżej określonych usług na terenie gminy Chotcza w roku 2008.

 • usługi dla osób starszych – Utworzenie Klubu Integracji Międzypokoleniowej (miejsce spotkań mieszkańców gminy w celu integracji osób w różnym wieku)
 • usługi dla dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne (zorganizowanie w sposób pożyteczny i ciekawy czasu wolnego)
 • usługi łączone – piknik rodzinny (integracja poprzez wspólną zabawę)
 • usługi dla rodzin – poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne dla rodzin z problemami.
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 178.795 PLN, część tej dotacji  w wysokości 65.000,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Chotcza.

1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Chotcza, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Chotczy,  sala konferencyjna, dnia  17.06.2009r o godzinie 10.00

Przedmiotem zamówienia będą:

I. Usługi dla dzieci i młodzieży

Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego trybu życia, kształtowanie postaw obywatelskich, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.

II. Usługi dla osób starszych

Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla osób starszych mających na celu integrację osób starszych z całą społecznością, utrzymywanie aktywności społecznej osób starszych, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, pielęgnowanie umiejętności i wiedzy osób starszych poprzez organizację zajęć w Klubach Integracji Międzypokoleniowej, a także tworzenie grup wolontariuszy.

III. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin

Zorganizowanie na terenie gminy jednodniowego pikniku rodzinnego skierowanego do wszystkich mieszkańców Chotczy, którego celem byłoby wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, a także pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji w BIP >>

Wyniki konkursu ofert na świadczenie usług społecznych.

Komisja konkursowa dokonała oceny i wybrała najkorzystniejsze oferty w konkursie w ramach Programu Integracji Społecznej. Są to:

 • Usługi dla dzieci i młodzieży:
  Zespół Szkół Samorządowych w Chotczy

 • Usługi dla osób starszych:
  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Choteckiej w Chotczy

 • Usługi dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz rodzin
  AD-ART Agencja Artystyczna Andrzej Dąbrowski Radom

 więcej szczegółów w dokumencie (MS Word)

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 189.711,50 PLN, część tej dotacji  w wysokości 25.000,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Chotcza.

        1.       ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Chotcza, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2.       SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Chotczy,  sala konferencyjna, dnia  10.03.2010r o godzinie 13.00

Przedmiotem zamówienia będą:

I. Usługi dla osób starszych

Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla osób starszych mających na celu integrację osób starszych z całą społecznością, utrzymywanie aktywności społecznej osób starszych, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, pielęgnowanie umiejętności i wiedzy osób starszych poprzez organizację zajęć w Klubach Integracji Międzypokoleniowej, a także tworzenie grup wolontariuszy.

Więcej informacji na www.bip.chotcza.pl w zakładce Przetargi

Wyniki konkursu ofert na świadczenie usług społecznych

Komisja dokonała oceny i wybrała najkorzystniejsze oferty w konkursie w ramach Programu Integracji Społecznej. Są to:

USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH:

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Choteckiej

2. Biblioteka Publiczna w Chotczy

 Wiecej szczegółów w dokumencie (.pdf)

Zaproszenie do składania ofert na ussługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowyc i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 190.341,00 PLN, część tej dotacji w wysokości 43.000,00 PLN przeznacza na realiację niżej określonych usług na terenie Gminy Chotcza.

1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Chotcza, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Chotczy, sala konferencyjna, dnia 26.05.2010 r. o godzienie 1300.

Przedmiotem zamówienia będą:

I. Usługi dla dzieci i młodzieży
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodizeży w okresie wakacji letnich poprzez organizację biwaków, rajdów, zajęć sporotwych, wycieczek, półkolonii itp...

II. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych i rodzin
Orrganizacja okolicznościowych imprez rekreacyjno - kulturalno - oświatowych na terenie miejsca zamieszkania takich jak: festyny, wiejskie biesiady, pikniki, dni rodziny itp.

Więcej szczegółów na www.bip.chotcza.pl w zakładce Przetargi