dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Parafia pw. św. Tekli w Tymienicy Nowej
Parafia pw. św. Tekli w Tymienicy Nowej

Tymienica Nowa 70
27 - 312 Chotcza
tel. (48) 678-07-07
Proboszcz: Ks. Bogdan Brusik

Rys historyczny: Tymienica powstała prawdopodobnie w XVI w. jako posiadłość rodowa Tymińskich. W XVII w. stanowiła własność Stanisława Witkowskiego, kasztelana sandomierskiego, a potem kolegium pijarskiego w Radomiu. Pod względem kościelnym należała do parafii Ciepielów. Drewniana kaplica dworska pw. św. Tekli istniała w XVIII w. Duszpasterstwo stałe sprawowane jest od 1 sierpnia 1908 roku, kiedy to zamieszkał w kaplicy ks. Józef Wieczorek. Parafia została erygowana w 1920 r. przez bp. Mariana Ryxa. Początkowo za świątynię służyła kaplica, przy której duszpasterstwo sprawował ks. Józef Wieczorek. Kościół, według projektu arch. Jana Borowskiego z Wilna, był budowany w latach od 1911 - z przerwą w latach I wojny śwwiatowej - do 1930 r., staraniem ks. Stanisława Knapika i ks. Władysława Pieniążka. Podczas II wojny światowej zburzono wieżę i zniszczono wnętrze kościoła. Po wojnie był on odbudowany i upiększany. Konserwacji świątyni dokonał w 1966 r. bp Piotr Gołębiowski. Kościół był restaurowany w 1970 r. Jest budowlą jednonawową, wzniesioną z czerwonej cegły.

Modernizacja systemu grzewczego
Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowy (propan butan) na terenie parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Tekli w Tymienicy Nowej 70
Zbiornik gazowy

Dzięki staraniom Ks. proboszcza Bogdana Brusika oraz otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało zrealizowane zadanie pt. "Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowy (propan butan) na terenie parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Tekli w Tymienicy Nowej 70".

Według harmonogramu rzeczowo - finansowego załączonego do wniosku z WFOŚiGW, realizacja zadania rozpoczęła się 15 października 2008 roku a zakończyła 30 listopada 2008 roku. Efekt ekologiczny został osiągnięty z dniem 31 maja 2009 roku.

Termomodernizacja Domu Parafialnego
Termomodernizacja Domu Parafialnego przy parafii pw. Św. Tekli w Tymienicy Nowej

Proboszcz nie kazał długo czekać na efekty swojej aktywności i starań. W dniu 30 sierpnia 2009 roku rozpoczęła się Termomodernizacja Domu Parafialnego przy parafii pw. Św. Tekli w Tymienicy Nowej. Realizację zadania rozpoczęto dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W zakres zadania weszło docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekko - mokrą oraz wymiana okien drewnianych na okna PCV. Realizacja zadania została zakończona z dniem 30 listopada 2009 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym załączonym do wniosku.

Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Kościele p.w. Św. Tekli w Tymienicy Nowej

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz staraniu Ks. Bogdana Brusika w Kościele p.w. Św. Tekli w Tymienicy Nowej została zrealizowana inwestycja pt: "Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Kościele p.w. Św. Tekli w Tymienicy Nowej". Modernizacja ogrzewania będzie sprzyjać środowisku, ponieważ w znacznym stopniu zmniejszy się emitowanie szkodliwych dla środowiska toksyn. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 4 października 2010 roku pomiędzy Proboszczem parafii a WFOŚIGW w Warszawie.

Termomodernizacja kościoła pw. Św. Tekli w Tymienicy Nowej - docieplenie stropu

Termomodernizacja kościoła pw. Św. Tekli w Tymienicy Nowej - docieplenie stropu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 050,00 zł.