dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED UPŁYWEM MIESIĘCZNEGO TERMINU OD ZŁOŻENIA PISEMNEGO ZAPEWNIENIA O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Niezbędne dokumenty od wnioskodawcy (strony):

1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożóne osobiście przed keirownikiem USC.
2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 39 zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Niezwłocznie

Uwagi:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.