dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Wydanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE OBYWATEL POLSKI POSIADA ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO SPORZĄDZENIA AKTU ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Niezbędne dokumenty od wnioskodawcy (strony):

1. Podanie o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód osobisty.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli nie został sporządzony w USC Chotcza.
4. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.

Osoby, które pozostawały w związku małżeńskim załączają ponadto:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych).
2. Odpis skrócony aktu zgonu współmałożonka (dla wdowców i wdów).

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Do siedmiu dni.
2. Odmowa wydania zaświadczenia do 30 dni.